• De cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door de therapeut gevraagde tarieven
 • De cliënt op de hoogte is van de door de therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op de hoogte is van het door de therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is)
 • De therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening
 • Beëindiging van de behandeling altijd met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden
 • Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut beëindigt
 • De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet
 • De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde geschilleninstantie
 • Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en therapeut; contant, per pin per consult etc.
 • De cliënt ontvangt een declaratienota van de therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid
 • De cliënt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een cliëntdossier bijhoudt
 • De therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het VBAG bestuur
 • De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is
 • De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, kan eisen en de therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak

Voor eventuele klachten verwijs ik u door naar mijn klachten regeling en de klachten regeling van mijn beroepsvereniging, de VBAG

Mijn klachten regeling

Klachtenpagina VBAG